Kies jouw JUIZ~S pakket

Pakket *
Bezorg moment *

Machtigingsformulier doorlopende
SEPA incasso JUIZ~S Everyday

JA, ik abonneer mij op het JUIZ~S Everyday abonnement en ik neem voor minimaal 3 aaneengesloten maanden het JUIZ~S Everyday abonnement af en ontvang 3x het JUIZ~S Everyday pakket voor de speciale abonneeprijs van € 74,95 ipv € 99,95. Ook krijg ik gedurende de periode dat mijn abonnement loopt gratis toegang tot de besloten JUIZ~S Community en kan ik gratis al mijn voeding & fit vragen stellen aan de voedingsconsulenten van JUIZ~S. Na een periode van 3 maanden kan ik maandelijks het abonnement opzeggen.

 

Naam Incassant: JUIZ~S BV
Adres Incassant: Nieuwe Parklaan 17
  2597 LA Den Haag
  Nederland
Incassant ID: NL03ZZZ83403000000
Kenmerk: JUIZ~S Everyday abonnement

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

1. JUIZS om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om € 74,95 van uw rekening af te schrijven

2. Uw bank om doorlopend € 74,95 van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van JUIZS

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.


Naam en voorletters*
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Land *
Telefoon *
E-mail *
   
Bank *
IBAN (rekeningnummer) *
   
Voorwaarden *